Over VHCN

Het Veterinair Holistisch Centrum Nederland (VHCN) is een deeltijdopleiding op HBO-niveau tot klassiek homeopaat voor dieren. Het VHCN is een initiatief van Hildegard Dijkgraaf, die op basis van haar ervaring als humaan klassiek homeopaat zo’n 40 jaar geleden de vertaalslag naar de klassieke homeopathie voor dieren maakte.

Deeltijd beroepsopleiding

Gedurende de opleiding aan het VHCN verwerven studenten kennis, inzicht, praktische vaardigheden en een professionele attitude. Zij maken zich een wetenschappelijke manier van denken eigen, zodanig dat zij in staat zijn om na het afronden van de studie het beroep van veterinair klassiek homeopaat zelfstandig en op vakkundige wijze uit te oefenen. De opleiding is een 4-jarige (deeltijd)opleiding waarin ‘hond, paard en kat’ de doelgroep vormt. In het derde jaar van de opleiding maken de studenten een aanvang met het begeleiden van dieren onder supervisie. Om te mogen afstuderen moet een student minimaal vijftien patiënten begeleid en vijfendertig adviesgesprekken gedaan hebben. Na het afstuderen is de transformatie van student naar professional voltooid en is de student/homeopaat zelf een volwaardig instrument in de complementaire zorg voor dieren geworden.

Opleiding en kenniscentrum

In de loop van de tijd heeft het VHCN een koerswijziging ondergaan. Daar waar het ooit is gestart als onderwijsinstelling voor homeopathie-studenten voor dieren, is de focus gaandeweg verschoven naar kenniscentrum voor holistische geneeswijzen voor mens en dier. Het VHCN richt zich tegenwoordig op cursussen, nascholing en intervisie. Voor nieuwe studenten geldt een aannamestop, zij kunnen niet meer beginnen aan de opleiding. Het leerprogramma gaat voor de huidige studenten door en wordt na een aantal jaren afgerond. Daarna blijft het VHCN actief als opleidings- en kenniscentrum voor klassiek homeopaten en natuurgeneeskundigen.

Accreditatie van de opleidingen

Het VHCN voldoet aan de BKHD en BCND gestelde beroepscriteria. Het VHCN is een CRBKO geregistreerde opleiding. Naast de huidige erkenningen wordt binnen het VHCN voortdurend aan kwaliteitsverbetering en optimalisering van het leertraject gewerkt.

 

Beroepsverenigingen en kwaliteitscode

Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren (BKHD)
Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND)
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO)