Over homeo­pathie

Bij veterinaire homeopathie worden de beginselen van de klassieke homeopathie toegepast. Dit vereist specifieke kennis, waarin het Veterinair Holistisch Centrum Nederland (VHCN) voorziet met de opleiding tot dierhomeopaat.

Wat is homeopathie?

Klassieke homeopathie is een natuurlijke, holistische geneeswijze, waarvoor de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) het basisprincipe van gelijksoortigheid heeft geformuleerd. Dit houdt in dat er een gelijksoortigheid is tussen het ziektebeeld en het geneesmiddelbeeld. Het ziektebeeld omvat de symptomen van de klacht. Het geneesmiddelbeeld omvat de symptomen die ontstaan wanneer een homeopathische remedie ingenomen wordt door een gezond individu. 

Zoals gezegd is homeopathie dus gebaseerd op gelijksoortigheid. Hildegard Dijkgraaf maakt hierbij het onderscheid tussen ziektebeeld en ziekteproces. Alle aspecten die ten grondslag hebben gelegen aan de ontstaansgeschiedenis van de klacht, noemt zij het ziekteproces. Denk hierbij onder meer aan erfelijke of biografische invloeden. Hierdoor strekt de gelijksoortigheid zich verder uit.

Met gepotentieerde remedies wordt de levenskracht aangezet tot een herstelreactie, gebruikmakend van het zelfherstellend vermogen dat elk individu in zich heeft. De ene patiënt is gevoeliger dan de ander en ook de heftigheid van de klachten kan verschillen. Daarnaast kunnen klachten acuut zijn en dus maar kort bestaan. Ook kan er sprake zijn van langdurige, chronische klachten. Dit alles maakt dat in het advies met betrekking tot het gebruik van een homeopathische remedie, onderscheid wordt gemaakt tussen de sterkte, de dosering en de frequentie van de inname.

Echter, het herstelproces moet soms ondersteund worden met een voorschrift op het fysieke niveau. Deficiëntie-problematiek op stoffelijk niveau vraagt bijvoorbeeld om het inzetten van nog andere middelen, zoals Schüsslerzouten of orgaanmiddelen.

Alleen als dat allemaal klopt, is er sprake van volledige gelijksoortigheid en kan het herstel werkelijk effectief zijn.

Veterinaire homeopathie

Wil je meer weten over het principe van de (veterinaire) homeopathie?
Ga dan naar de visie op homeopathie van Hildegard Dijkgraaf.