Nascholingsprogramma 2025 voor studenten en collega’s

 

Doelgroep:

Dit nascholingsprogramma is voor: afgestudeerde homeopaten voor dieren, die verdieping zoeken in de begeleidingsstrategieën.

Duur:

In totaal 4 zaterdagen in 2025, waarvan 2 in het voorjaar en 2 in het najaar:

  • 1 maart,
  • 5 april,
  • 13 september, en
  • 11 oktober 2025

 

Inleiding:

inventarisatie van de wensen is gebleken dat er behoefte is aan:

  • Het ontwikkelen van een visie op de begeleidingsstrategie binnen een casus, zowel op de korte als de lange termijn;
  • Het ontwikkelen van een visie op de prognose binnen een casus, zowel op de korte als de lange termijn;
  • Kennis en inzicht m.b.t. dosering en frequentie van de inname van de homeopathische remedies;
  • Herkennen van blokkades in het dier, die een curatieve reactie op een ingezette homeopathische begeleiding verminderen dan wel verhinderen;
  • Kennis over en inzicht in het voorschrijven op constituties;
  • Kennis over en inzicht in het voorschrijven op miasma’s;
  • Kennis over en inzicht in het voorschrijven op diatheses;
  • Inbreng eigen casuïstiek: de mogelijkheden hiertoe zullen 48 uur voor aanvang van de eerstvolgende nascholingsdag met de deelnemers gecommuniceerd worden.

Inhoud programma:

Dag I: begeleidingsstrategie 1

1) Wat kun je na de eerste anamnese zeggen over de korte en lange termijn:

  • Hoe ontwikkel je een visie op de begeleidingsstrategie binnen een casus;
  • Hoe verkrijg je een visie op de prognose binnen een casus;
  • Hoe breng je deze over op de eigenaar.

a. Symptomatisch similimum = het totaal van de karakteristieken, concommidanten, alternaties en modaliteiten.
In de regel het similimum genoemd. Een remedie op het actuele ziektebeeld. Dit dekt vaak de totale ziekteontwikkeling niet.

b. Pathologisch similimum = voorschrift gerelateerd aan de totale ontstaansgeschiedenis.
De oorsprong van de klacht bijvoorbeeld m.b.t. orgaan, systeem, tendens, iatrogeen. Ook de bijkomende factoren zoals incidenten.

Wet  van de similars (de middelen)

  • Wat is de actieradius van het middel op het pathologisch similimum: tot hoever reikt het herstellend vermogen van de remedie in relatie tot de volledige ontwikkeling van de klacht.
  • Dekt het middel de volledige pathologie (endogeen) en de beperkingen in de mogelijkheden: klachtonderhoudende omstandigheden (exogeen).
  • Het middel moet de totale pathologie tot en met de oorsprong kunnen bereiken.

2) Blokkades in de begeleiding:

Tijdens deze nascholingsdagen wordt tevens gewerkt aan het herkennen van blokkades in het dier die een curatieve reactie op een ingezette homeopathische begeleiding verminderen dan wel verhinderen. Er zijn diverse mogelijkheden, waaronder:

  • Het reactievermogen van het dier op homeopathische middelen is verminderd, dan wel geblokkeerd;
  • Overgevoeligheid van het dier voor homeopathische middelen;
  • Erfelijke belasting
  • Iatrogene belasting;
  • Biografische belasting;
  • Organisch disfunctioneren;
  • Stoffelijke degeneratieve pathologie.

3) Begeleidingsmogelijkheden, strategie en prognose.

Casuïstiek

Dag II: begeleidingsstrategie 2

1) Posologie

Veel homeopathische begeleidingen stranden vroegtijdig doordat er onvoldoende input van het middel is bij het dier:

  • De dosis en potentie van het middel en de frequentie van de innamen moeten in overeenstemming zijn de gevoeligheid en reactiemogelijkheden van het dier en dynamiek of heftigheid van de klacht.

2) Materia Medica

Constitutie:

  • Hoe herken je de constitutie van het dier;
  • Hoe herken je welke diathese die er werkzaam is in het dier vanuit de erfelijke belasting.

3) Begeleidingsmogelijkheden, strategie en prognose.

Casuïstiek

Dag III: begeleidingsstrategie 3

1) Orgaan pathologie

  • Hoe kun je bij de eerste anamnese al herkennen dat er sprake zal zijn van een blokkade vanuit één of meerdere organen;
  • Hoe kun je, door de reactie van het dier op de ingestelde homeopathische begeleiding, herkennen dat er een blokkade is op orgaanniveau;
  • Begeleidingsmogelijkheden, strategie en prognose.

2) Materia Medica

Casuïstiek

Dag IV: begeleidingsstrategie 4

1) Miasma’s:

  • Hoe herken je of er sprake is van een miasmatische belasting bij het dier;
  • Begeleidingsmogelijkheden, strategie en prognose.

2) Materia Medica

Casuïstiek

Docent: Hildegard Dijkgraaf
Data: zaterdag 1 maart, 5 april, 13 september en 11 oktober 2025
Tijdstip: 10.00 tot 12.00 uur; koffie/thee vanaf 9.30 uur
Waar: VHCN in Lochem
Toegang: € 450,00 per persoon (*), inclusief koffie/thee en lesmateriaal

(*) Eventueel is betaling in termijnen mogelijk;
neem hiervoor contact op via secretariaat@vhcn.nl

Wil jij deelnemen? Meld je dan aan via onderstaande button!

Op de levering van educatieve diensten door het VHCN zijn Algemene voorwaarden van toepassing.

(je wordt doorgeleid naar een inschrijfformulier en betaalpagina in een externe, beveiligde omgeving)