Colofon

Onze speciale dank gaat uit naar alle mensen en dieren, die op enigerlei wijze een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van deze website.

Redactie
Hildegard Dijkgraaf | Veterinaire Homeopathie College Nederland (VHCN) | vhcn.nl
Aly Loes Vellema | Holistisch coach & therapeut | alyloes.nu
Martine Cramer | Dierenhomeopaat | dierenhomeopaatmartinecramer

Samenstelling en eindredactie
Jacqueline Schrijver | Arnold’s Operational Services | AOS Service

Webdesign
Loes Arentsen | Online by Louise | onlinebylouise.nl