Nieuwe koers

De toekomst van het VHCN

 

Met veel plezier heb ik vanaf 1998 vanuit mijn achtergrond als klassiek homeopaat vormgegeven aan de organisatie en inhoud van het opleiden van mensen tot Klassieke Homeopaat voor zowel mens als dier. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van het VHCN, opleiding tot homeopaat voor dieren.

Daarnaast wil ik mijzelf nu nog in een aantal aspecten verder scholen en verdiepen om zodoende mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de homeopathie te kunnen completeren en verder uit te dragen. Mede daarom heb ik besloten tot een koerswijziging. Het VHCN gaat zich richten op kortere cursussen, nascholing en intervisie. Om die reden starten wij geen nieuw eerstejaar meer. De opleiding met de huidige studenten gaat gewoon door en wordt na een aantal jaren afgerond.

Tevens ben ik beschikbaar als (gast)docent t.b.v. homeopathische en natuurkundige opleidingen voor zowel mens als dier.

 

De VHCN slaat een nieuwe weg in

ACTIVITEITEN

De VHCN slaat een nieuwe weg in

Nieuwe koers...

De toekomst van het VHCN   Met veel plezier heb ik vanaf 1998 vanui...
Lees verder

Wat kan het uiterlij...

Dat vertellen wij u graag op 28 augustus 2022! Doet u mee? Er bestaan...
Lees verder
1