Doelstelling

De doelstelling van het Veterinair HomeopathieCollege Nederland

Het VHCN biedt de mogelijkheid aan omkennis,inzicht, praktische vaardigheden en een professioneleattitude te verwerven en zich eenwetenschappelijke manier van denken eigen te maken. Dusdanig datmenin staat is nahet afronden van de opleiding het beroep klassiekhomeopaat voor dieren zelfstandig en opeen professionele wijze uit te oefenen.

De toekomst van het VHCN

Met veel plezier heb ik vanaf 1998 vanuitmijn achtergrond als Klassiek Homeopaat vormgegeven aan de organisatie en inhoud van het opleiden van mensen totKlassieke Homeopaat vanzowel voor mens als dier. Dit heeft uiteindelijkgeleid tot het op zetten van het VHCN -opleiding tot homeopaat voor dieren.Daarnaast wil ik nu mijzelf nog in een aantal aspecten scholen en verdiepen. Om zodoende mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de homeopathie te kunnen completeren en nog verder uit te dragen. Hier heb ik meer tijd voor nodig en mede door mijn pensioengerechtigde leetijd heb ik daarom besloten tot een koerswijziging.het VHCN gaat zich richten op korte cursussen, nascholing en intervisie. Daarom starten we per 2019 geen nieuw eeerste jaar meer. De opleidng met de huidigestudenten gaat gewoon door en wordt na een aantal jaren afgerond. Wel blijf ik beschikbaar als gastdocent t.b.v homeopathische en natuurkundige opleidingen zowel voor mens als dier.

Wat doet het VHCN

Doelstelling

De doelstelling van het Veterinair HomeopathieCollege Nederland

Het VHCN biedt de mogelijkheid aan omkennis,inzicht, praktische vaardigheden en een professioneleattitude te verwerven en zich eenw...

hier meer informatie

Vraag het aan...

Hildegard

Hildegard is directeur en docent op het VHCN

Tetsje

Tetsje beheert het secretariaat voor het VHCN

Adresgegevens

Ampsenseweg 15
7241 ND Lochem

Contact

Tel: 0573- 28 11 88


secretariaat@vhcn.nl

Neem contact op